AccessPoint Kft.

Általános szerződési feltételek

 

 

Az AccessPoint Kft székhelye: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25. 3/A. ép., képviselője: Zelena Gergely ügyvezető, és Németh Tamás ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@accesspoint.hu WEB címe: www.accesspoint.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: 01-09-704529, adószáma: 12810239-2-43.

Az AccessPoint Kft fő tevékenységként számítógép, szoftver nagykereskedelmével foglalkozó társaság.

Az AccessPoint Kft tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 

 

1. Tárgyi hatály

 

1.1 Az AccessPoint Kft szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek az AccessPoint Kft által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Amennyiben az AccessPoint Kft. ügyfelével az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak az AccessPoint Kft WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha az AccessPoint Kft a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

 

 

2. Vevőkör

 

Az AccessPoint Kft számítástechnikai termékek kereskedelmével, valamint távközlési vagy internetszolgáltatással  foglalkozó gazdasági társaságokat (továbbiakban: Ügyfél) szolgál ki. A feltételnek megfelelést társasági szerződéssel / cégkivonattal szükséges igazolni. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy mint igazolt partnert az AccessPoint Kft ügyfél adatbázisában rögzítse.

 

 

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

 

3.1 Az AccessPoint Kft ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

3.2. Az AccessPoint Kft a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag az Ügyfél részére beszerzendő termékekre csak írásban fogad el megrendelést.

3.3. Az AccessPoint Kft megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket – az AccessPoint jogosult áthárítani az Ügyfélre. Amennyiben a beszállító az AccessPoint Kft lemondását nem fogadja el, Ügyfél köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

 

3.4. Az szerződés az AccessPoint Kft írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Ügyfél általi átvétellel jön létre.

3.5. Az AccessPoint Kft által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Ügyfél nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel az AccessPoint Kft szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben az AccessPoint Kft a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Ügyfél további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

3.6 Webshopon, telefonon és e-mailben megrendelt termékeik raktárról történő másnapi kiszállítását kizárólag a hétfőtől - csütrötökig, 15:00 előtt leadott foglalások estén tudjuk vállalni.

15:00 után érkező foglalások a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra, majd kiküldésre. ( kivétel ez alól a személyes vásárlás )

Hétvégi kiszállítási kérelmeket cégünknek nem áll módjában teljesíteni!

3.7 Webshopon, telefonon és e-mailben megrendelt termékeik 48/72 órás raklapos kiszállítását tudjuk vállalni.

Szállítás menete: A megrendelt áru a rendelés leadását követő munkanapon kerül felvételre. Ezek után pedig 1-2 munkanapon belül kerül leszállításra.

Hétvégi kiszállítási kérelmeket cégünknek nem áll módjában teljesíteni!

3.8 A Románia közigazgatási területére történő kiszállítás feltételei az alábbiak: Webshopon, telefonon és e-mailben leadott rendeléseiket abban az esetben áll módunkban feladni, amennyiben az elkészült számla ellenértéke bankszámlánkra beérkezik.
15:00 után érkező foglalások a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra, majd kiküldésre. ( kivétel ezalól a személyes vásárlás )

Hétvégi kiszállítási kérelmeket cégünknek nem áll módjában teljesíteni!

 

3.8. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – az AccessPoint Kft székhelye.

 

4. Árak

 

4.1. Az AccessPoint Kft az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi árlistáiban, egyéb kiadványaiban. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

 4.2. Az AccessPoint Kft fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel az AccessPoint Kft-nél. Ezt az Ügyfél kérésére igazolni kell.

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén AccessPoint Kft egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Ügyfél részére.

 

4.4 Szállítási költségek

2013.07.01-től érvényes nettó szállítási költségeink, Magyarország közigazgatási határain belüli címek esetén:
0.1 - 2 Kg:
         1480 Ft
2.1 - 5 Kg:         1595 Ft
5.1 - 10 Kg:       1710 Ft
10.1 - 15 Kg:     1820 Ft
15.1 - 20 Kg:     1935 Ft
20.1 - 40 Kg:     2165 Ft
40.1 - 60 Kg:     2390 Ft
60.1 - 80 Kg:      2730 Ft
80.1 - 100 Kg:    3075 Ft
100.1-150 Kg:    3870 Ft
150 Kg felett:     +190 Ft / Kg

2016.06.30-tól érvényes raklapos szállítási költségeink, Magyarország közigazgatási határain belüli címek esetén:
0 - 300 kg-ig:
     7000.- + áfa/raklap
301-600kg-ig:    9000.- + áfa/raklap
601+ -tól:           12000.- +áfa/raklap

2013.07.01-től érvényes nettó szállítási költségeink, Románia közigazgatási határain belüli címek esetén:

0.1 - 2 Kg:        2812 Ft

2.1 -3 Kg:         3257 Ft

3.1 - 5 Kg:        3552 Ft

5.1 - 10 Kg:      3996 Ft

10.1 - 20 Kg:    4588 Ft

20.1 - 25 Kg:    4884 Ft

25.1 - 30 Kg:    5329 Ft

30.1 - 35 Kg:    5772 Ft

35.1 - 40 Kg:    6068 Ft

40.1 - 45 Kg:    6808 Ft

45.1 - 50 Kg:    7548 Ft

50.1 - 55 Kg:    8436 Ft

55.1 - 60 Kg:    9177 Ft

60.1 - 65 Kg:    9916 Ft

65.1 - 70 Kg:    10656 Ft

70.1 - 75 Kg:    11249 Ft

75.1 - 80 Kg:    11989 Ft

80.1 - 85 Kg:    12580 Ft

 

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

 

5.1. A számla kiállítása az áru átvételekor történik. Az AccessPoint Kft. elektronikus úton is állít ki számlát ezt igénylő ügyfelek részére, ez esetben az áru átvételekor átadás/átvételi bizonylat igazolja a teljesítést. Ügyfél, jelen ÁSZF elfogadásával az elektronikus számlázásról szóló feltételeket tudomásul veszi.

5.2. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az AccessPoint Kft a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre az az Ügyfél jogosult, akit az AccessPoint Kft a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az AccessPoint Kft a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó - mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.5. Ügyfél a vásárlásai alapján az AccessPoint Kft felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén az AccessPoint Kft jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

 

 

6. Jótállás, szavatosság

 

6.1. Az AccesPoint által értékesített termékre a Ptk - és a termék jellegétől függően a 151/2003 (IX. 22.) Korm rendelet – rendelkezései az alábbi kiegészítésekkel irányadóak:

Abban az esetben, ha a megvásárolt termék gyártója a kötelezően előírtnál hosszabb jótállási időt vállal, úgy a vevőt ez a hosszabb jótállási idő illeti meg, erről a jótállási jegyen a vevő minden esetben tájékoztatásra kerül.


Az alább felsorolt esetekben társaságunk jótállást nem tud vállalni:


-A termék külső borítását megnyitották

-A terméket megkísérelték saját kezűleg javítani

-A terméket megrongálták

-A termék gyári kialakítást megváltoztatták ( pl. külsejét lefestették )

-A garanciáztatni kívánt termék nem tartalmazza az összes gyári kiegészítőt

-A termék elemi kár következtében sérült

-A termék túlfeszültség következtében sérült

-A termék nem megfelelő telepítés következtében hibásodott meg ( fizikai installáció illetve szoftveres beállítások / szoftverfrissítés )

-A termék nem rendeltetésszerű használat következtében hibásodott meg

-A termék nem azonosítható (pl. a gyári szám, vonalkód nem olvasható, vagy elveszett)

6.2 A jótállási igények bejelentése, felhasználói bejelentkezést követően az Accesspoint Kft. weblapján keresztül (www.accesspoint.hu ) történik. az RMA-menüpont alatt megjelenő űrlap teljes körű kitöltésével. A megfelelően kitöltött adatlap alapján munkatársunk az igény érvényesítőjével a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot és ilyen módon egyezteti az érintett készülék átvételét.


6.3 Garanciális javításra szánt árut, kizárólag az adatlap hiánytalan kitöltése, illetve az ennek alapján általunk kiküldött  hivatalos visszaigazolást követően áll módunkban átvenni!  Az ettől eltérő módon visszajuttatott áruért felelősséget nem vállalunk!

6.4 Cégünk, kereskedelmi egységként, hibadetektálással, illetve javítással nem foglalkozik, a hibás terméket a beérkezést követően a gyártónak továbbítjuk, ő végzi a hiba beazonosítását, majd a javítást, illetve cserét. A teljes folyamat végeredményeként, a gyártó a terméket részünkre megküldi, ezt követően továbbítjuk partnereinknek. A termékek gyártói felé történő eljárás általában az EU területén belül történik, azonban a javítás illetve a csere időtartamát a fenti tényezők befolyásolják, az általános ügyintézési határidő  ennek megfelelően hozzávetőlegesen 90 nap.


6.5 Abban az esetben, ha a termék gyártója a jótállási igényt elutasítja, akkor az igényt társaságunk is kénytelen elutasítani..

 

6.6. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az AccessPoint Kft üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása az Ügyfél kötelessége.  

 

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 

7.1. A szerződésben szereplő termék az AccessPoint Kft tulajdonát képezi az Ügyféllel szemben fennálló követelések teljesítéséig.

7.2. Ügyfél köteles tűrni az AccessPoint Kft fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az AccessPoint Kft tulajdonában maradnak, ezeket Ügyfél csak az AccessPoint Kft által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését az Ügyfél köteles megtéríteni az AccessPoint Kft részére.

 

 

8. Elektronikus kereskedelem

 

8.1. Az AccessPoint Kft és Ügyfél közötti elektronikus kereskedelem során Ügyfél nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

8.2. Az AccessPoint Kft elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Ügyfél közvetlen információt szerezhet az AccessPoint Kft rendelhető  termékeiről A Jelszó azonosítja Ügyfelet, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Ügyfél megtette.

8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti az AccessPoint Kft számítógépes rendszere. Az AccessPoint Kft csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Ügyfél részére.

8.4. Ügyfél teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. Az AccessPoint Kft nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Ügyfélnél, akár harmadik személyeknél. Ügyfél köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

8.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

8.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

8.7. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

 

9. Adatkezelés

 

9.1. Az AccessPoint Kft az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából, az AccessPoint Kft által közölt Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Ügyfél adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

9.2. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az AccessPoint Kft szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

9.4. Ügyfél kifejezetten igényt tart arra, hogy az AccessPoint Kft részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön. Ügyfél igényt tart az AccessPoint Kft hírleveleire, egyéb reklám anyagaira, azonban bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy egészbeni megtiltása iránti nyilatkozatot tenni az AccessPoint Kft címére megküldve.

 

 

10. Exportkorlátozások

 

10.1. Ügyfél szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.

10.2. Az AccessPoint Kft megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 

 

11. Egyéb rendelkezések

 

11.1. Az AccessPoint Kft ezen Általános szerződési feltételeket Ügyfél számára mind írott, mind elektronikus formában a www.accesspoint.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

11.2. Az Ügyfél bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az AccessPoint Kft Általános szerződési feltételeit.

11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

11.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján az AccessPoint Kft székhelye alapozza meg.

 

Budapest, 2017. Július 1.

 

AccessPoint Kft.

 

 

 ÜGYFÉL NYILATKOZAT

 

Cégnév:

Székhely:

Képviselő:

Cégbejegyző bíróság / nyilvántartásba vevő hatóság:

Cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:

Adószám:

Bankszámlaszám:

Alulírott ügyfél cégaláírásra jogosult képviselője kijelentem, hogy társaságunk az AccessPoint Kft

 

Általános szerződési feltételeit

ismeri, az abban foglaltakat az AccessPoint Kft-vel folytatott kereskedelmi árubeszerzései során létrejött  egyedi szerződések kötelező tartalmi elemeként elfogadja.

 Kijelentem továbbá, hogy halasztott fizetés engedélyezése esetén az Általános szerződési feltételek 5.5. pontja alapján az AccessPoint Kft felé a pénzügyi kötelezettségvállalásra biztosítékot nyújtok (vezető tisztségviselői kezességvállalás, azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás, bankgarancia, jelzálogjog stb.)