AccessPoint Kft.

Általános szerződési feltételek

 

Az AccessPoint Kft székhelye: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25. 3/A. ép., képviselője: Zelena Gergely ügyvezető, és Németh Tamás ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@accesspoint.hu WEB címe: www.accesspoint.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, cégjegyzékszáma: 01-09-704529, adószáma: 12810239-2-43.

Az AccessPoint Kft fő tevékenységként számítógép, szoftver nagykereskedelmével foglalkozó társaság.

Az AccessPoint Kft tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

 

 

1. Tárgyi hatály

 

1.1 Az AccessPoint Kft szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek az AccessPoint Kft által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

 

1.2. Amennyiben az AccessPoint Kft. ügyfelével az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködés illetve ügymenet egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

 

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek – a 8. pontban részletezett specifikus szabályokat is figyelembe véve - vonatkoznak az AccessPoint Kft WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

 

1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha az AccessPoint Kft a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

 

 

2. Vevőkör

 

Az AccessPoint Kft számítástechnikai termékek kereskedelmével foglakozik, Ügyfeleinek számítástechnikai termékeket és szolgáltatásokat értékesít. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy cégadatait az AccessPoint Kft ügyfél adatbázisában rögzítse.

 

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

 

3.1 Az AccessPoint Kft ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők.

 

3.2. Ügyfél az AccessPoint Kft által forgalmazott termékekre leadhat rendelést írásban webáruházon keresztül vagy e-mail formájában, ahol a megrendelésnek egyértelműen és beazonosíthatóan tartalmaznia kell a kívánt termék fajtáját illetve a megrendelt mennyiségét.

Ügyfél az AccessPoint Kft által forgalmazott azon termékekre melyeket raktárkészletéről tud teljesíteni, telefonon is elfogad rendelést.

Az AccessPoint Kft mindent megtesz, hogy a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megrendelés beérkezéséstől számított 7 munkanapon belül szintén írásban visszajelez a megrendelés teljesíthetőségére vonatkozóan. Az írásbeli visszajelzés történhet webáruházon keresztül leadott rendelések esetében automatikusan e-mail-ben, az egyéb módon leadott rendelések esetében szintén e-mail-en vagy a webáruház felületén található „Aktív rendeléseim” menüpont alatt.

 

3.3. Az AccessPoint Kft megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat – a lemondott szállítmány értékének 5-15% közötti értéket – az AccessPoint jogosult áthárítani az Ügyfélre. Amennyiben a beszállító az AccessPoint Kft lemondását nem fogadja el, Ügyfél köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

 

3.4. Az szerződés az AccessPoint Kft írásos rendelés-visszaigazolásával, illetve a szállítmány Ügyfél általi átvétellel jön létre.

 

3.5. Az Áru átadás-átvétele az Áruról az AccessPoint Kft által kiállított számla, illetve szállítólevél átvételével egyidejűleg történik. Mennyiségi reklamációt az AccessPoint Kft kizárólag a szállítólevélen vagy a teljesítésigazolási jegyzőkönyvön jelezve fogad el.

3.6. Az Áru birtokbavételével, az Áruval kapcsolatos kárveszély átszáll az Ügyfélre, ezért az Ügyfél viseli az Áru átvételének napjától az Áruban bekövetkezett valamennyi kárt.

 

3.7. Az AccessPoint Kft által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, a beszállítók teljesítésének függvényei. Ügyfél nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel az AccessPoint Kft szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Amennyiben az AccessPoint Kft a visszaigazolthoz képest több, mint hat hetet késik a teljesítéssel, Ügyfél további követelések kizárásával elállhat a szerződéstől.

 

3.8 Az AccessPoint Kft a webshopon, telefonon és e-mailben megrendelt termékek raktárról történő másnapi kiszállítására átadását kizárólag a hétfőtől - csütörtökig, 15:00 előtt leadott foglalások estén tudja vállalni. Az AccessPoint Kft a kiszállítást a Express One Hungary Kft. valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. alvállalkozók igénybevételével végzi, és a kiszállítás határideje körében felelősséget arra vállal, hogy a megrendelt terméket olyan időpontban adja át az alvállalkozónak, hogy az a következő napon ki tudja szállítani. Abban az esetben, ha az alvállalkozónál a szállítmányok átmeneti hirtelen megnövekedése miatt (pl. black Friday, karácsony előtti időszak) a kiszállítás késedelmet szenvedne, az AccessPoint felelősséget nem vállal.

A 15:00 után érkező foglalások a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra, majd kiküldésre. ( kivétel ez alól a személyes vásárlás )

Hétvégi kiszállítási kérelmeket az AccessPoint Kft-nek nem áll módjában teljesíteni.

 

3.9 Amennyiben a megrendelés súlya és térfogata az AccessPoint Kft megítélése szerint meghaladja a kiscsomagos kiszállítás felső határát, akkor a webshopon, telefonon és e-mailben megrendelt termékek kiszállítását 48/72 órán belül raklapos kiszállítással tudjuk vállalni.

A szállítás menete: A megrendelt áru a rendelés leadását követő munkanapon kerül felvételre. Ezek után pedig 1-2 munkanapon belül kerül leszállításra.

Hétvégi kiszállítási kérelmeket cégünknek nem áll módjában teljesíteni!

3.10. Az áru átvétel teljesítési helye - amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – az AccessPoint Kft székhelye.

 

 

4. Árak

 

4.1. Az AccessPoint Kft az általa forgalmazott termékeket és az árakat rendszeresen közzéteszi weboldalán. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a szerződéses ár a rendelés visszaigazolásában szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

 

4.2. Az AccessPoint Kft fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel az AccessPoint Kft-nél. Ezt az Ügyfél kérésére igazolni kell.

 

4.3. Nagy mennyiségű vásárlás illetve folyamatos nagy forgalom esetén AccessPoint Kft egyéni elbírálás alapján árkedvezményt adhat Ügyfél részére.

 

4.4. Amennyiben az AccessPoint Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor az AccessPoint Kft. nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat a helyes áron történő visszaigazolására, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a visszaigazolásban szereplő ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, ami a vonatkozó kereskedelmi gyakorlat és piaci átlagárak ismeretében az észszerűen eljáró ügyfél számára egyértelműen felismerhetően tévesen került feltüntetésre.

 

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

 

5.1. A számla kiállítása az áru átvételekor történik. Kivételes esetben az AccessPoint kft jóváhagyásával Ügyfél átveheti az árut szállítólevél kiállítása és Ügyfél általi aláírás ellenében is, ez esetben a számla az Ügyfél által hitelesített ( aláírt, pecsételt ) szállítólevél alapján utólagosan kerül kiállításra, melynek eredeti ügyfél példányát az Ügyfél által megadott címére postai úton juttatjuk el.

 

5.2. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja Ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően az AccessPoint Kft a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

 

5.3. Átutalásos fizetésre az az Ügyfél jogosult, akit az AccessPoint Kft a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

 

5.4. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az AccessPoint Kft a mindenkor hatályos Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozó - mértékű késedelmi kamatot, valamint a mindenkori jogszabályok szerinti behajtási költségátalányt számíthatja fel.

 

5.5. Ügyfél a vásárlásai alapján az AccessPoint Kft felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.6. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén az AccessPoint Kft jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

 

 

6. Jótállás, szavatosság

6.1. Az AccessPoint Kft az Áru eredetét minden esetben fokozott körültekintéssel megvizsgálja, és az Áru gyártóját, származási helyét és külföldi forgalmazójának személyét - hatósági, vagy egyéb ellenőrzés keretében a hatóság erre irányuló kérésére - számlával vagy az importőr megnevezésével igazolni tudja.

Az AccessPoint Kft szavatolja, hogy az Árura vonatkozóan nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, vagy követelése, amely az Ügyfélnek az Árura vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

Az AccessPoint Kft szavatol azért is, hogy az Árura vonatkozó valamennyi hatósági, és egyéb, így különösen adó-, vámkötelezettséget megállapító előírásnak a Megrendelés teljesítését megelőzően eleget tesz, az Árura vonatkozó kötelezettségek megsértése miatt nincs folyamatban hatósági, vagy más eljárás a AccessPoint Kft-vel szemben.

A Mikrotik és az Ubiquti Networks által gyártott és általunk forgalmazott termékek esetében 2 év jótállást vállalunk.

 

6.2. Az AccessPoint által értékesített termékre a Ptk - és a termék jellegétől függően a 151/2003 (IX. 22.) Korm rendelet – rendelkezései az alábbi kiegészítésekkel irányadóak:

Az AccessPoint a hibás termékek által esetlegesen okozott következményi károkért felelősséget nem vállal.

Az AccessPoint jelen pontban meghatározott feltételek szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az Ügyfél által harmadik személy részére értékesített Áru vonatkozásában is, amennyiben a harmadik személy által bejelentett jótállási igény a jelen pontban meghatározott követelményeknek megfelel.

Az AccessPoint az Árura annak jellegétől, és a gyártó által biztosított jótállási kötelezettségtől függően vállal jótállást azzal, hogy a jótállás időtartama nem lehet kevesebb, mint a vásárlástól számított egy év.

Ügyfél a jótállási igény érvényesítésére vonatkozó jogosultságát az Áru Az AccessPoint által kiállított számlájával, szállítólevéllel, vagy jótállási jeggyel igazolja. A jótállási igényhez mellékelni kell az Árura vonatkozó pontos hibaleírást.


Abban az esetben, ha a megvásárolt termék gyártója a kötelezően előírtnál hosszabb jótállási időt vállal, úgy a vevőt ez a hosszabb jótállási idő illeti meg, erről a jótállási jegyen a vevő minden esetben tájékoztatásra kerül.


Az alább felsorolt esetekben társaságunk jótállást nem tud vállalni:


-A termék külső borítását megnyitották

-A terméket megkísérelték saját kezűleg javítani

-A terméket megrongálták

-A termék gyári kialakítást megváltoztatták ( pl. külsejét lefestették )

-A garanciális ügyintézés alá vont termék nem tartalmazza az összes gyári kiegészítőt

-A termék elemi kár következtében sérült

-A termék túlfeszültség következtében sérült

-A termék nem megfelelő telepítés következtében hibásodott meg ( fizikai installáció illetve szoftveres beállítások / szoftverfrissítés )

-A termék nem rendeltetésszerű használat következtében hibásodott meg

-A termék nem azonosítható (pl. a gyári szám, vonalkód nem olvasható, vagy elveszett)

6.3 A jótállási igények bejelentése, felhasználói bejelentkezést követően az Accesspoint Kft. weblapján keresztül (www.accesspoint.hu ) történik, az RMA-menüpont alatt megjelenő űrlap teljes körű kitöltésével. A megfelelően kitöltött adatlap alapján munkatársunk az igény érvényesítőjével a megadott elérhetőségek valamelyikén felveszi a kapcsolatot és ilyen módon egyezteti az érintett készülék átvételét.


6.4 Garanciális javításra szánt árut, kizárólag az adatlap hiánytalan kitöltése, illetve az ennek alapján általunk kiküldött hivatalos visszaigazolást követően áll módunkban átvenni! Az ettől eltérő módon visszajuttatott áruért felelősséget nem vállalunk!

6.5 Cégünk, kereskedelmi egységként kizárólag előzetes hibadetektálással foglalkozik, javítással nem. Társaságunk jogosult felajánlani a hibás készülék cseréjét, amennyiben az előzetes vizsgálat alapján az indokoltnak látszik. Társaságunk jogosult továbbá egyes, az előzetes hibavizsgálat alapján aggályos esetekben is felajánlani, hogy a vevő részére az ügymenet gyorsításaként újabb egyező típusú terméket ad el, és az igény gyártó általi pozitív elbírálása esetén a vevő és Társaságunk előzetes megegyezése alapján jóváírja a visszavitt termék árát, vagy a kijavított (cserélt) terméket is megkapja. Társaságunk vállalja, hogy a hibás termék leadásától számított 7 napon belül dönt arról, hogy a fenti lehetőségekkel kíván-e élni. A hibás terméket a beérkezést követően a gyártónak továbbítjuk, ő végzi a hiba beazonosítását, majd a javítást, illetve cserét. A teljes folyamat végeredményeként, a gyártó a terméket részünkre megküldi, ezt követően továbbítjuk partnereinknek. A termékek gyártói felé történő eljárás általában az EU területén belül történik, azonban a javítás illetve a csere időtartamát a fenti tényezők befolyásolják. Az általános ügyintézési határidő ennek megfelelően maximum 90 nap.


6.6 Abban az esetben, ha a termék gyártója a jótállási igényt elutasítja, akkor az igényt társaságunk is kénytelen elutasítani..

 

6.7. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye az AccessPoint Kft üzlete vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása az Ügyfél kötelessége, vagy az Ügyfél költsége terhére AccessPoint vállalhatja.

 

 

7. Tulajdonjog fenntartása

 

7.1./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, és ezt a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett, de még teljes egészében ki nem fizetett termék tulajdonjoga a Ptk. 6:216 § szerint a Szállítót illeti. A Megrendelő a tulajdonjog-fenntartás hatálya alatt, a még teljes egészében ki nem fizetett dolgot csak abban az esetben idegenítheti el, ha lehetővé teszi a Szállító számára, hogy a még ki nem fizetett áru ellenértéke fejében a Megrendelő tulajdonában lévő áruk tulajdonjogát egyoldalú nyilatkozattal (opciós jog biztosítása) megszerezze, és az így tulajdonjogot szerzett ingóságokat birtokba vegye. Az így tulajdonába kerülő áru értékét a Megrendelő beszerzési ára határozza meg. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelések alapján az Áru tulajdonjoga a Szállítóról, mint eladóról akkor száll a Megrendelőre, mint vevőre, amint a teljes vételár kiegyenlítése megtörtént. Amennyiben Megrendelő a számla megfizetésével késedelembe esne, úgy Szállító a teljes – kamatokkal növelt - vételár követelése mellett dönthet úgy is, hogy az Árut birtokba veszi. Több Áru egyszerre történő rendelése esetén a Szállító az egyes Áruk tekintetében jogosult egymástól eltérően dönteni.

 

7.2. Ügyfél köteles tűrni az AccessPoint Kft fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit.

 

7.3. A tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az AccessPoint Kft tulajdonában maradnak, ezeket Ügyfél csak az AccessPoint Kft által meghatározott célra használhatja. Ezen eszközök értékcsökkenését az Ügyfél köteles megtéríteni az AccessPoint Kft részére.

 

 

8. Elektronikus kereskedelem

 

8.1. Az AccessPoint Kft és Ügyfél közötti elektronikus kereskedelem során Ügyfél nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

 

8.2. Az AccessPoint Kft elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával Ügyfél közvetlen információt szerezhet az AccessPoint Kft rendelhető termékeiről A Jelszó azonosítja Ügyfelet, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést Ügyfél megtette.

 

8.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti az AccessPoint Kft számítógépes rendszere. Az AccessPoint Kft csak – az ok megjelölése mellett – a megrendelés teljesítésének megtagadása esetén küld értesítést Ügyfél részére.

 

8.4. Ügyfél teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért. Az AccessPoint Kft nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár Ügyfélnél, akár harmadik személyeknél. Ügyfél köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.

 

8.5. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

 

8.6. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

8.7. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

8.8 Készleten nem elérhető áru esetén a feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

 

9. Adatkezelés

 

9.1. Az AccessPoint Kft az Ügyfél azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános szerződési feltételek keretei közötti kereskedelmi kapcsolat céljából, az AccessPoint Kft által közölt Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Ügyfél adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes.

 

9.2. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az AccessPoint Kft szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

 

10. Exportkorlátozások

 

10.1. Ügyfél szavatolja, hogy a termékeket nem exportálja vagy tranzitálja, ha gyanítható, hogy az ilyen termékeket nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverekkel kapcsolatban, vagy rakétatechnológia céljára használják fel, ezen kívül nem szállít egyetlen olyan vállalatnak sem, amely bármely, a termék származási helye szerinti állam Tiltott Személyek Listáján szerepel.

Ügyfél vállalja, hogy sem ő, sem kapcsolt vagy leányvállalata sem közvetlenül sem közvetve nem exportál, szállít, illetve semmilyen más módon nem juttat el árukat olyan helyszínre, természetes vagy jogi személynek, vagy végfelhasználónak aki vagy ami ENSZ, EU vagy USA exporttilalom, vagy korlátozás alatt áll, kivéve ha az azt engedélyezni jogosult hatóság előzetesen ahhoz hozzájárul (ha a szabályozás ilyen engedélyt lehetővé tesz).

 

10.2. Az AccessPoint Kft megtagadhatja a szállítást, ha információt szerez arról, hogy a tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 

11. Betétdíjas dobkezelési szabályzat

Jelen szabályzat az AccessPoint Kft. kábeldob forgalmazási rendjét szabályozza, amely a több utas fa-, fém- és pozdorjadobokra egyaránt alkalmazandó.

11.1 Számlázási rend: A dobok számlázási rendje eltérő írásbeli megállapodás hiányában a következő: Az AccessPoint Kft., a beszállítóktól térítés ellenében kapott fém, több utas fa, illetve pozdorja kábeldobokról a Megrendelő részére számlát állít ki. A számla tartalmazza a dobok azonosító jelét, valamint értékét. A dobokat tartalmazó számlákra eltérő megállapodás hiányában az AccessPoint Kft. általános szerződési feltételeiben megállapított fizetési feltétel kerül feltüntetésre. A kábeldobokra engedmény nem adható. A számla kiegyenlítésének időpontjáig a számlán található tételek az AccessPoint Kft. tulajdonát képezik.

11.2 Dobok minőségi és mennyiségi átadása, kezelésének szabályai: A dobok átadása Megrendelő részére az AccessPoint Kft. telephelyén, illetve amennyiben a termékeket az AccessPoint Kft. Megrendelő által megadott szállítási címre szállítja, az átadás a szállítási címen történik. Ez utóbbi esetben a dobokat, illetve a rajtuk lévő kábeleket esetenként megbízott szállítmányozó adja át a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő az átvételkor a dobokon az azok funkcióját akadályozó sérülést (roncsolás; törés; horpadás; deformálódás; küllők sérülése; emelőtengely átmenő lyukainak sérülése, roncsolódása), a számlán feltüntetett azonosítótól eltérő azonosító jelet talál, köteles jegyzőkönyv felvételével az AccessPoint Kft. részére haladéktalanul bejelentést tenni, a sérülést dokumentálni. A kitöltött jegyzőkönyvet a Megrendelő köteles az AccessPoint Kft. alkalmazottjával, illetve a szállítmányt átadóval aláíratni, oly módon, hogy az aláírók személye a későbbiekben egyértelműen azonosítható legyen. (Olvasható módon feltüntetett név, cím, telefonszám, pecsét.) Az átadást követően a Megrendelő kötelezettsége a kábeldobok megfelelő módon történő felhasználása, mozgatása, tárolása. E kötelezettség alól abban az esetben sem mentesül, amennyiben a kábeldobokat harmadik fél részére továbbadja. Amennyiben a dob átvételekor a Megrendelő írásban nem tesz észrevételt a dob minőségével kapcsolatban, a későbbiekben az AccessPoint Kft.-nek nem áll módjában a dobbal kapcsolatban reklamációt elfogadni. Ebben az esetben a sérülést az AccessPoint Kft. nem a szállításból adódónak tekinti, a sérült dobokat pedig nem köteles visszavenni.

11.3 Kábeldobok visszavétele: Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a kiszállítás helyszínétől függetlenül a kábeldobok visszaszállítása és visszaszállításának költségei a Megrendelőt terhelik. Az AccessPoint Kft. vállalja, hogy azon visszavett kábeldobok értékét, melyek sérülésmentesek, egyértelműen beazonosíthatóak (a kiadott dobszámmal megegyező jelölésűek), a Megrendelő részére az alábbi feltételekkel jóváírja:

 

- A kiszállítás keltezési dátumától kezdődően a jóváírás értéke a következőképpen számolható el:

-- 60. naptári napig jelzett visszaszállítási kérelem esetén a jóváírási érték a dob számlázott értéke

-- 60. naptári napon túl jelzett visszaszállítási kérelem esetén a jóváírási érték napi 1%-kal csökken. Az AccessPoint Kft. a kábeldobok visszavételére a 160 naptári nap elteltével semmilyen kötelezettséget nem vállal. Ebben az esetben a kábeldobok jóváírására, vagy visszaszállítására csak a felek külön írásos megállapodása alapján van lehetőség.

- A visszavásárolt dob vételárának elszámolására az AccessPoint Kft. jóváíró számlát bocsát ki a Megrendelő részére, amely a teljes vagy a csökkentett értéket tartalmazza.

11.4 Az AccessPoint Kft. az érték nélküli (egyutas) kábeldobokat – az alábbi szabályzattól és a származási helyüktől függetlenül - továbbra is térítés nélkül átveszi.

 

12. Egyéb rendelkezések

 

12.1. Az AccessPoint Kft ezen Általános szerződési feltételeket Ügyfél számára elektronikus formában a www.accesspoint.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

 

12.2. Az Ügyfél bármely termék – akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja az AccessPoint Kft Általános szerződési feltételeit.

 

12.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.

 

12.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

12.5. Esetleges bírósági eljárásban a bíróság illetékességét alávetés alapján az AccessPoint Kft székhelye alapozza meg.

 

 

Budapest, 2023. november 27.

 

AccessPoint Kft.

 

ACCESSPOINT KFT GENERAL TERMS & CONDITIONS IN ENGLISH DOWNLOAD